Registrera ditt förbättringsförslag

Utöka antal kalkyler som visas på startsidan (#118434)

Rubrik
Fler än 30st kalkyler i vyn på startsidan

Beskriv ditt förbättringsförslag
Hej, det behövs en rullista istället för standard 30st kalkyler som syns på startsidan så att man kan scrolla ner och se flera.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Vi får ofta in bilar som vi gör upp till 10st kalkyler på. Då fylls en 1/3 av startsidans 30st kalkyler upp av bara en bil och 10st kalkyler faller ut från startsidan. Det känns som ett väldigt dumt system att de faller ur.
Startsidan fungerar för mig som en påminnelse vilka fordon man måste göra uppföljning på och i och med att den bara visar 30st så "tappar man lätt bort" en bil när man gör många kalkyler samtidigt. En rullist skulle förhindra detta och göra det enklare att scrolla vidare göra uppföljning på bilar längre ner i listan.

Sandströms Center
David Hagselius

Login or Signup to post a comment