Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att skapa en lista som visar "Skickade kalkyler" (#118462)

Rubrik
Skickade kalkyler

Beskriv ditt förbättringsförslag
Vill ha en flik på startsidan som alla skickade kalkyler hamnar i som är obesvarade eller åtgärdade så man lättare kan ha koll på att ingen kalkyl faller mellan stolarna.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Tycker att det är ett problem då man skickat en kalkyl som sedan "faller" bort från listan, går det lång tid innan man får svar hinner man nästan glömma av den om inte någon skickar den tillbaka.

Nyåkers Lack AB
Alexandra Johansson


Login or Signup to post a comment