Registrera ditt förbättringsförslag

Ny kolumn "Huvudhandläggare" i Översikt (#118478)

Beskriv ditt förbättringsförslag
Då vi har väldigt mycket administrativ trafik i våra kalkyler så hade det varit bra med en till kolumn i Översikten i Cabas. I den här kolumnen så hade det varit bra om originalhandläggarens namn hade stått eller den aktiva handläggarens namn. Nu ändras handläggaren varje gång vi är inne och att manuellt tilldela om kalkylen är inte hållbart för antal kalkyler backoffice hanterar varje timme.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Hos oss, och säkert hos flera. Så existerar det flera handläggare som hanterar vissa specifika saker. Då hade det varit bra att på ett lätt och snabbt sätt se vem som har skapat eller är "ägare" till den här kalkylen genom hela arbetet utan att behöva utöka kalkylen eller gå in i historiken. Kan även hävda att rent ergonomiskt för handläggaren är det en vinst då det minskar antal knapptryck hos personalen.

Bil & Skadeservice AB

png
Login or Signup to post a comment