Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att markera restad reservdel för uppföljning

Beskriv ditt förbättringsförslag
Vi har tyvärr märkt att det ökar med restade reservdelar. För att vi ska kunna få en uppfattning om vad som är restat så hade det varit förnämligt med en bock bredvid reservdelen som visar att den är restad. Man kan börja med det men helst hade man velat veta- hur länge - eller om det ens finns en förväntad lev-datum.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Idag har vi inget sätt att kunna trycka detta på generalagenterna. Man pratar om restade delar men man vet inte exakt vad- vilka märken - modell osv.

Med en bock så kan bolagen ta ut statistik och kunna vända den till generalagenterna.

Trygg Hansa
Catarina Arvaniti

Login or Signup to post a comment