Registrera ditt förbättringsförslag
Implemented

Utskrift av Revisioner - #68750

Vilket PROBLEM ska vi hjälpa dig att lösa?
Saknar utskriftsmöjlighet för revisionschecklistan

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Utskrift vid revisioner av t.ex KBV

Företag
Aros Auto AB

Andreas Egnesund


1 person likes this idea
1 Comment

Funktion för att skriva ut revsion (Audit) finns sen december releasen i CAB Plan.

Per Jansson
Product Specialist Commercial Automotive
CAB Group AB

Login or Signup to post a comment