Registrera ditt förbättringsförslag

Rapporter på orderstocken (#62380)

Rubrik
Rapporter på orderstocken

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Hej, önskar att man kan få ut en rapport på beräknad orderstock/kalkyler i kr.
T.ex om jag mitt i månaden vill se hur mycket kr ligger det i kalkyler på de ordrar som är beräknade att bli klara innan den sista.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta hjälper till att kunna förutse vad vi kan räkna med för ca intäkter för att snabbt kunna göra en prognos om man kommer uppnå månadsbudget eller inte och kan då lättare ta olika beslut för att nå dit man vill.

Andreas Egnesund
Aros Auto AB


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment