Registrera ditt förbättringsförslag

Gör noteringar tydligare (#61681)

Rubrik
Noteringar

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Noteringar till berörda yrkespersoner syns för dåligt när det står längst ned på resp. specifikation.
Exempelvis kundandelar på lackspec. hade varit mkt bättre om det kunde stå överst. Före utvändig lack.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Lättare att se tillägg till ursprunglig kalkyl.

CATRIN KARLSSON
RIKA SKADECENTER AB

Login or Signup to post a comment