Registrera ditt förbättringsförslag

Kopiera rader i reservdelslistan (#67977)

Rubrik
Reservdelar

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Att man kan kopiera artikelnummer och rader i CABAS.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Lättare när man skall beställa delar.


Robin Lund
Glenns Plåt & LackcenterAB


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment