Registrera ditt förbättringsförslag

Upplysning om självrisk för kunden (#62589)

Rubrik
Självrisk

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Kontrollerad skadeverkstad har påtalat att man måste (kommer som krav) ha en rad där det står att kunden vet om att hen har en självrisk. 
Och där ska kunden även skriva sin namnteckning. Vore bra om det står på första sidan.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Kommer som ett krav enligt kontrollerad skadeverkstad

Anders Österdahl
Skadepoolen


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment