Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Förbättrad översikt - #107750

Beskriv ditt förbättringsförslag
Idag kan man bara se 6veckor fram under fliken "Bokning".
Kan ni öppna upp så man kan se 10-15 veckor fram istället?

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
För vi och säkert andra stora verkstäder har ibland mer än 6 veckors väntetid/fullbokning, och då hade det varit skönt att kunna överblicka tex 10veckor fram istället för bara 6 som det är idag.

Företag
Tage Rejmes bil Örebro
André Lukkarila
1 Comment

I dagens CAB Plan är det prestandan som sätter begränsningen på 6 veckor.
Vi kommer att bygga om systemet till en webbaserad plattform och då kommer vi ta med detta önskemål.

Login or Signup to post a comment