Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Snabb översikt av olika moment i bokningsfliken - #111543

Beskriv ditt förbättringsförslag
Just nu finns bilar IN, bilar UT samt stora jobb, vi saknar att kunna se hur många demonteringar och monteringar som är inplanerade. Det hade underlättat vid planering att redan i bokningsfliken kunna se hur många av varje vi planerat så att man enkelt kan sprida och jämna ut planeringen.
Som det är just nu måste man gå in i planeringen på den tilltänkta dagen för att se om det är lämpligt att boka in momentet där.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Det skulle underlätta för den som planerar samt att man får en bra och snabb överblick på att planeringen är jämn.

Företag
Bilbolaget Nord - Luleå
Thomas Fredriksson
Login or Signup to post a comment