Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att spara demonterare per försäkringsbolag (#118446)

Rubrik
Spara demonterare per försäkringsbolag för att underlätta begsök.

Beskriv ditt förbättringsförslag
Skulle önska att det gick att spara demonterare per försäkringsbolag för att säkerställa att verkstaden söker på avtalade demonterare per bolag och slipper välja detta manuellt varje gång.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Detta bör utvecklas för att spara tid i antal kalkyler som skickas mellan verkstad och försäkringsbolag för att tex verkstaden valt fel demonterare. Isättningsgraden av begagnat bör öka då fler reservdelar kommer offereras till verkstäderna. Stilletiden på verkstaden kan kortas ner då fler begagnade delar offereras då det är en stor brist på nya reservdelar just nu. Det är även positivt för miljön. Kommer kunna minska friktionen mellan verkstad och försäkringsbolag gällande antalet kalkyler som ska skickas/besvaras i onödan.

Länsförsäkringar Stockholm
Tom Wood


Login or Signup to post a comment