Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att få jämförelse av offerter vid partsförfrågan till flera demonterare (#118537)

Rubrik
Söka begagnat och jämföra utbud

Beskriv ditt förbättringsförslag
Önskar en funktion där man kan göra begsök hos flera leverantörer och sedan jämföra utbud från dessa.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
För att enklare se vad man får från varje leverantör och det inte ska bli dubbelt beställt mm.


Toveks lastbilar AB
Claes Olsson


Login or Signup to post a comment