Registrera ditt förbättringsförslag

Mera plats för text i Noteringar (#62750)

Rubrik
Mera plats för Text

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Noteringar. Skulle vara bra med plats för mer text. 
Det är i nuläget begränsat till x antal bokstäver.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Då bilar blir mer och mer komplicerade och skadeverkstäderna bli större och större.
Avstånden mellan dom som tar i mot bil (kundmottagning) eller dom som skadebesiktigat bilen blir bara större.
Nu blir det bara viktigare och viktigare att all INFO verkligen kommer med på CABAS.
Har det varit en längre konversation mellan verkstad/kund och försäkringsbolag är det väldigt bra att detta kommer på pränt.
Obs mekaniker/plåtslagare öppnar inte PDF fil för att se ytterligare text.
Viktiga saker måste stå på första sidan. Som det är nu verkar det finnas plats för ytterligare text utan att det blir ytterligare ett A4.

Christer Stenfeldt
Din Bil


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment