Registrera ditt förbättringsförslag
Implemented

Möjlighet att ange "Moms på självrisk" (#67931)

Rubrik
Moms på självrisk

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Ej möjligt att ändra det nytillkomna fältet "moms på självrisk"

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta fält skall absolut vara möjligt att ändra själv och inte hämta om skadesvar etc.

Niklas Jennetoft
Bilkompaniet Dalarna AB


2 people like this idea
1 Comment

Flera kunder hörde av sig till oss med samma önskemål.
Då den önskade funktionaliteten inte är på plats (än) har vi beslutat att låsa upp fältet "Moms på självrisk" för att undvika avbrott i kalkyleringsprocessen.
Denna ändring är ute hos kunderna med kommande CABAS-releasen (2020-06-13)

Login or Signup to post a comment