Registrera ditt förbättringsförslag

Mera plats för text i Noteringar när man sänder kalkylen för "Manuell hantering" (#62759)

Rubrik
Mera plats för Text

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Mera plats för egen text när man sänder kalkylen för manuell hantering till försäkringsbolag

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Det är svårare och svårare att få tag på personal på försäkringsbolag.
Det ställer till mycket problem då vi inte kan sända med riktigt information till försäkringsbolag.
Typ att vi på verkstaden inte får ihop skadorna med vad kunden anser hör till skada.
Dom som gör 7-10 skadebesiktningar om dagen har inte tid att sitta i telefonköer för att få tag på handläggare eller tekniker.
Tror även försäkringsbolag skulle bli glada om dom kan få mer info emellanåt vad gäller vissa skador

Christer Stenfeldt
Din Bil


3 people like this idea
Login or Signup to post a comment