Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att enkelt kunna kommunicera med bolagen (#118364)

Rubrik
Meddelande mot FB

Beskriv ditt förbättringsförslag
Varje gång man får svar utav FB och man vill ha en diskussion så kan de skriva en enkel kommentar i sitt svars/meddelandefält men vi måste skriva i sammanställning i notiser. Tycker det är fel då vi borde också kunna skriva enkla svar/kommentarer mot FB.
Ser bara plottrigt ut i kalkyler om man ska skriva i notiser mot FB
Kan göra ett system så man ser/ger dialoger mot FB och verkstad

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Så att kalkylerna ser rena ut från notiser mot FB

Fagersta Motorforum
Victor Johansson

Login or Signup to post a comment