Registrera ditt förbättringsförslag
Implemented

Info om trafikduglighet av fordonet (#70473)

Rubrik
Tagga skada vid bärgning

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Skaderådgivare och tekniker hos försäkringsbolagen får ingen informationen från verkstaden om bilen är körbar eller ej när den kommer till verkstaden.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Det handlar om att skaderådgivare och tekniker får informationen från verkstaden när denna gör kalkylen om bilen är körbar eller ej. 
Skaderådgivare som handlägger ärendena behöver informationen om fordonsägaren är i behov av hyrbil och teknikern om bilen är stående fram till reparationsstart. 
Tekniker kan i sådant fall ta kontakt med verkstaden i fråga för att hitta tidigare reparationsstartdatum eller om det t.ex. blir en inlösenfråga.

En lösningen finns redan i CABAS för finska marknaden (se bifogad bild).

Stefan Thureson
If

Login or Signup to post a comment