Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Visa utlämnade från dagen före i flödesvisning samt ha en bock för Uppföljd i CabPlan - #93601

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Det skulle vara bra att ha en bock för "Uppföljd" i Cabplan så att man lättare kan hålla koll på om kunden har blivit uppföljd eller inte. Dessutom skulle det behöva finnas filterinställningar i Flödesvisningen för att visa bilar som var utlämnade dagen innan eller alternativt ska följas upp idag.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?

Det skulle underlätta uppföljningsarbetet och möjligheten att hålla koll på vilka kunder som verkligen blir uppföljda efter reparation. Med en sån funktion skulle man kunna föra statistik på hur många som missas och förbättra arbetet utifrån det.

Företag
Helmia Bil AB
Emma Wassdahl
Karlstad
Login or Signup to post a comment