Registrera ditt förbättringsförslag

Kalendervisning (#61599)

Rubrik
Kalender

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vid bokning får man upp aktuell månads kalender, skulle vara stor hjälp om det samtidigt även visades efterföljande månad.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Sparar tid och förenklar vid bokning

Torbjörn Lundh
Grahns Bilar AB


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment