Registrera ditt förbättringsförslag
Planned

Checklista med fordons-skiss för markering av skador (#69356)

Rubrik
Checklista

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vi vill gärna ha en bild på en bil i checklistan där tekniker kan markera i fall det finns skador som inte tillhör reparationen.
Alla har det på sina dokument i dag och ska vi kunna gå i från dom så måste vi ha det på checklistorna i CAB Plan i stället.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Vi kan gå i från pappersordrar och bara köra digitalt.
Bättre för miljön.

Patrik Hagemo
Bilbolaget Personbilar AB

xlsx

6 people like this idea
1 Comment

Vi skissar redan på en lösning.

Login or Signup to post a comment