Registrera ditt förbättringsförslag

Rensa åtgärder vid byte av modellkod (#71160)

Rubrik
Rensa bort åtgärder vid byte av modellkod

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Om man av okänd anledning skulle råka ha valt fel modellkod och upptäcker detta halvvägs i kalkylen så borde det gå att byta modellkod utan att behöva sitta och ta bort alla angivna åtgärder manuellt. Funktionen ska vaktas av ett varningsmeddelande som varnar för borttagna åtgärder om man fortsätter.Övriga åtgärder angivna på positioner ska kunna sparas om under position noll så de kan finns kvar i kalkylen.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Nyttan skulle vara att spara en del frustration hos våra användare när de måste välja om modellkoden. Dessutom skulle sparandet av övriga åtgärder vara en förbättring mot dagens funktionalitet som kräver borttag av allt, inkl. ev. övrigtrader.

Bo Sundberg
CAB


8 people like this idea
1 Comment

Vill bara slänga in ett tips om att man kan högerklicka på en position och rensa hela denna på detta vis, ifall någon inte vet om det!

Har sett många kollegor som går in och raderar del för del när detta inträffar och då tar det väldigt mycket onödig tid.


image


Login or Signup to post a comment