Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att skicka enstaka kalkylrapporter direkt via mail (#79902)

Rubrik
Maila externt direkt från rapportvyn (F7)

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vore bra att kunna maila följesedel/kalkylspecifikationer eller det man vill skicka, direkt till en extern mail.
Nu behöver man först spara ner det man vill skicka för att sedan maila det

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Snabbare förfarande vid t.ex. delning av t.ex. lack-följesedel till extern mail (generalagent t.ex. vid garantiärenden)

Mona Eriksson
Torvalla Bil Haninge AB

Login or Signup to post a comment