Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att föra över artiklar till Excel (#83170)

Rubrik
Exportera delar till Excel-fil

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
För att kunna granska delarna så vill kunna ladda ner artiklarna över till Excel-fil.
Just nu finns funktionen för att föra över artiklarna som PDF.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta för att slippa jämföra delarna manuellt.
Skulle bespara oss ett par tusen timmar per år i att leta delar som saknas i våra kalkyler i GDS och CABAS.

Alexander Arianpour
Volvo Truck Center Sollentuna


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment