Registrera ditt förbättringsförslag

Det behövs ytterligare ett fält för självrisk i Skadefliken (#84467)

Rubrik
Ytterligare en ruta för självrisk

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Kan det vara en bra idé att lägga in ytterligare en ruta för självrisk där man anger en procentsats av ett basbelopp? Många företag har en självrisk där basbeloppet är grunden i beräkningen.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Man slipper sitta och räkna procent av basbeloppet hela tiden.

Kurt Norling
hanssonbil


Login or Signup to post a comment