Registrera ditt förbättringsförslag

Personlig notis/"Pling" vid uppdaterat skadesvar/begagnat-svar

Rubrik
Personlig Notis/"Pling" vid uppdaterat skadesvar/begagnat svar

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vid Cabas start, uppe i ex högra hörnet så hade det varit fantastiskt med en egen notisflik som blir markerad med ex röd 1:a när ett ärende man är handläggare till blir uppdaterat med ex skadesvar eller begagnat svar.
Så om man är inloggad på sin användare så är det mina egna ärenden som hamnar där MEN att man också kan lägga in fler i samma så att man kan ha koll på kollegors ärenden under frånvaro.
Sen hur mycket info det ska stå i den notisfliken vet jag inte men ex Regnr(-01) till att börja med, sen med tiden kanske lägga in mer info.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
För att kunna bli papperslös men ändå hålla koll på sina/andras ärenden så kanske detta är en lösning eller åtminstone ett steg närmare.
Skulle även underlätta att hjälpa kollegor vid frånvaro, istället för att hålla koll på deras papper.
Som Vi jobbar idag så skriver vi ut sammanställning och lägger den i ett fack i väntan på begagnat svar eller skadesvar av försäkringsbolaget.
Och jag som jobbar på flera orter så är det mycket papper på olika ställen att hålla reda på.

Simon Saxin
Tage Rejmes


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment