Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet till delkostnad ägare/tredje part i % samt aktsamhetsavdrag (#100041)

Rubrik
Delkostnad ägare/tredje part i % samt aktsamhetsavdrag

Beskriv ditt förbättringsförslag
Under fliken Skada så finns det en rad idag för "delkostnad ägare" i summa om det är en maskinkalkyl.
Mitt förslag och stora önskemål är att både plåt- och maskinkalkyl ska ha tre rader för delkostnad ägare/tredje part. En för summa, en Arbete,% och en Material,% (inspirerat av: Självrisk, summa och Självrisk, %).
Utöver delkostnad behövs även två rader för aktsamhetsavdrag: Summa och %.
Förslaget är alltså att Två nya kolumner innehållande totalt fem egna underrader för olika avdrag/delkostnader.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Kalkylerna behöver bli tydligare även när annan part än bolaget ska betala.
Delkostnad(nedsättning/åldersavdrag) och aktsamhetsavdrag dras/räknas ut på olika sätt.

Delkostnad ägare/tredje part: Kostnaden fördelas innan momspåslag och avdrag av självrisk (som den är idag).
Viktigt att det finns tre alternativ (summa och %x2). För det är inte ovanligt att kund ska betala ex. åldersavdrag på endast materialet eller att en tredje part kan vara med och bidra en % på arbete och en annan % på material.
(Det blir lättare för oss verkstäder och för mottagande försäkringsbolag att fylla i procentsats i den rutan än att behöva räkna ut % själv i materialkostnaden (bolagen har ju sina avtalsrabatter så det är inte bara till o rabattera den procenten som kund ska betala).

Aktsamhetsavdrag: Kostnaden fördelas efter momspåslag och avdrag av självrisk. Alltså på totalsumman till bolaget.

Det blir väldigt mycket tydligare vem som betalar vad. Blir också en tydlig redovisning av hela skadans kostnader i kalkylen. Aktsamhetsavdraget idag syns inte på något sätt än i en text i skadesvaret. Delkostnader kan i vissa fall redovisas hyfsat bra men ofta i form av mindre debiterat till bolag. Alla försäkringsbolagen ska med detta ha möjligheten att ändra/lägga till % och summa så att det per automatik ändras i kalkylen när godkännande skickas (så som de idag kan göra med självrisk). På så sätt slipper de neka för att skriva meddelande vilken %/summa som ska fyllas i och sedan få ny kalkyl som ska vänta på godkännande.

Med detta förslag ska misstolkningar i princip vara omöjligt. Kalkyler, fakturabelopp och skadesvar ska synka och visa samma belopp oavsett vart man kollar. Därmed ska Flik3 inte kunna avvika och behöver inte granskas innan fakturering.
Stort plus om skadesvaret kan uppdateras så att delkostnad/avdraget även syns med där. Då blir fakturabelopp till bolag samt totala kunddebiteringen också tydlig och minskar felaktigheter/missförstånd.

En ökad tydlighet skulle vara en stor tidssparare för verkstäder och bolag. Det blir också rätt från början mot kund.

Se bifogade bilder (tre st) på förslag hur detta skulle kunna se ut.


Din Bil Volkswagen
Sisjön, Göteborg
Amanda Andersson


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment