Registrera ditt förbättringsförslag

Förbättra funktionalitet runt Bockan "Publicerad i CAB Plan" (#100530)

Rubrik
"Bockan" i Cabas att skadan är publicerad i CAB Plan

Beskriv ditt förbättringsförslag
När skadan är publicerad i CAB Plan kan "bockan" vara tex Grön , när bil är klar markerad och utlämnad till blir "bockan" tex Röd .
Då slipper man gå in i CAB Plan och hålla koll på om bilen är klar markerad .

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Detta är en tidsbesparing och ett väldigt enkelt sätt att hålla koll på pågående och avslutade jobb utan att behöva skifta mellan programmen .

Din Bil Skadeverkstaden Helsingborg
Anders Lindkvist

Login or Signup to post a comment