Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att markera för "icke-begagnat-sök" (#110199)

Rubrik
Verktyg för besiktning

Beskriv ditt förbättringsförslag
Att kunna sända kalkyl utan begsök där bilarna inte uppfyller kraven för beg samt när enbart nya reservdelar kan nyttjas ex lim, limmade lister, emblem osv.
Nån knapp man kan bocka i typ "Jag intygar att enbart nya reservdelar behövs"

Varför bör detta utvecklas eller ändras?

Mindre onödiga sändningar till bolagen och demonterare

Mechanum
Marcus Lindstrand

Login or Signup to post a comment